Encyklopedia / C / Centrala komunikatów

A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
Y
Z
Ź
Ż
0723b2ea-6c1b-bdd1-e8eb-981474c906e7

Centrala komunikatów jest warstwą przetwarzania komunikatów w protokole AMQP 0-8-x oraz 0-9-x, obsługiwanego między innymi poprzez system RabbitMQ. W języku angielskim używa się określenia exchange. W języku polskim, w wolnym tłumaczeniu można ją określić również jako tablicę routing'u o określonej nazwie, nawiązującą swym działaniem do centrali telefonicznych (ang. telephone exchange).

Podstawową cechą centrali komunikatów jest filtrowanie i/lub dyspozycja komunikatów na bazie określonych reguł.

Protokół AMQP 0-8-x oraz 0-9-x definiuje cztery rodzaje centrali komunikatów:

  • centrala rozgłośni komunikatów (ang. fanout),
  • centrala komuniktów bezpośrednich (ang. direct),
  • centrala komunikatów tematycznych (ang. topic),
  • oraz centrala komunikatów z nagłówkami (ang. headers).

W naszym serwisie centrale komunikatów będziemy oznaczać na diagramach następującym obrazkiem:

Obrazek prezentujący centralę komunikatów