Encyklopedia / J / Język JavaScript

A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
Y
Z
Ź
Ż
da11e073-6d43-fd9f-cf6a-d4eedcd30f8e

Język JavaScript (w skrócie JS) jest językiem skryptowym, stworzonym przez firmę Netscape w 1995 roku. Służy on do tworzenia stron internetowych oraz aplikacji webowych zarówno po stronie przeglądarki jak i serwera (od czasu powstania frameworka node.js).

Słowo skryptowy oznacza, iż programy pisane w tym języku nie są kompilowane do kodu maszynowego, ale każdorazowo uruchamiane przez serwer www i interpretowane (sprawdzana jest składnia i wykonywane są poszczególne polecenia). Aby przyspieszyć ładowanie tych samych stron www przeglądarki internetowe mogą przechowywać prekompilowany byte-kod we współdzielonej pamięci, a więc zwiększyć wydajność dzięki temu, że kod nie musi być każdorazowo ładowany i parsowany.

Aktualnie najnowszą wersją języka JavaScript jest ECMAScript 2017.