Encyklopedia / J / Język PHP

A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
Y
Z
Ź
Ż
d6685779-c7c3-924a-7338-f219a1abf199

Język programowania PHP jest językiem skryptowym stworzonym przez Rasmusa Lerdorfa w 1995 roku. Służy on do tworzenia stron internetowych oraz aplikacji webowych.

Słowo skryptowy oznacza, iż programy pisane w tym języku nie są kompilowane do kodu maszynowego, ale każdorazowo uruchamiane przez serwer www i interpretowane (sprawdzana jest składnia i wykonywane są poszczególne polecenia). W wersji 5.5 języka PHP dodano OPCache, a więc możliwość przechowywania prekompilowanego byte-kodu we współdzielonej pamięci, a więc zwiększenia wydajności dzięki temu, że kod nie musi być każdorazowo ładowany i parsowany.

Aktualnie najnowszą wersją tego języka wersja 7.2.x