Blog / Projekt RattiQue

RattiQue to projekt, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat systemu kolejek RabbitMQ na terenie Europy. Jego początki sięgają roku 2016 i publikacji 19-stronnicowego artykułu na temat RabbitMQ w polskim magazynie Programista, w numerze 2/2016 (45).

Wszelkie pojęcia i terminy z zakresu systemów kolejkowych są pochodzenia angielskiego. Podczas nauki dotyczącej RabbitMQ pierwszym wyzwaniem jest zrozumienie słownictwa stosowanego w kontekście tego pośrednika komunikatów. Ma to bardzo duże znaczenie, gdyż dużo trudniej jest zrozumieć określoną rzecz jeśli nie dysponuje się słownictwem we własnym języku ojczystym.

Stąd pomysł na artykuł w czasopiśmie Programista w roku 2015 i projekt RattiQue w roku 2018.

Fragment artykułu o RabbitMQ w numerze numerze 2/2016 (45) polskiego magazynu Programista

Jej podstawą jest zbudowanie Encyklopedii zawierającej ponad 30 terminów z zakresu systemów kolejkowych w różnych językach, nie tylko w języku polskim i angielskim, a także stworzenie szeregu artykułów i tutoriali mających na celu lepsze przyswojenie wiedzy na temat RabbitMQ.

W języku polskim angielskie słowo message można tłumaczyć jako wiadomość (najbardziej popularne) oraz komunikat (przyjęte w kontekście systemów kolejkowych). Ważne jest tutaj to, by stworzyć pewne standardy i propagować je jako właściwe. W przeciwnym wypadku może powstać niespójność i chaos w terminologii.

Terminologia jest bardzo ważna, zwłaszcza gdy w danym języku nie ukształtowało się rodzime słownictwo i osoby korzystające z RabbitMQ używają wyłącznie terminów w języku angielskim.

Jako przykład tłumaczenia słów z języka angielskiego przyjrzyjmy się słowu komputer: w języku angielskim computer, a w języku francuskim le ordinateur.

Jako, że projekt RattiQue wywodzi się z Polski, z Krakowa (dawnej stolicy tego kraju) - serwis internetowy prowadzony jest początkowo w dwóch językach: angielskim i polskim.

Fragment artykułu o RabbitMQ w numerze numerze 2/2016 (45) polskiego magazynu Programista

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie by dodać do niego inne języki np. francuski, niemiecki, hiszpański, etc.

Flagi możliwych języków w serwisie RabbitMQ Europe

Tomasz Kuter

Web Developer z ponad 8-letnim, komercyjnym doświadczeniem w tworzeniu stron i aplikacji internetowych oraz paneli administracyjnych w PHP, JavaScript, HTML i CSS.
Aktualnie zainteresowany architekturą mikroserwisów, które umożliwiają budowanie skalowalnych aplikacji internetowych.