Encyklopedia / M / Multicast

A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
Y
Z
Ź
Ż
a6014d0a-cf4d-5a86-577b-50a912eeff98

Multicast – w protokole AMQP 0-9-x jest sposobem dystrybucji komunikatów, w którym dane są wysyłane za pośrednictwem systemu RabbitMQ przez jednego wydawcę komunikatów do jednego bądź kilku subskrybentów w jednej chwili.

Ten rodzaj transmisji danych jest możliwy dla:

  • centrali rozgłośni komunikatów (ang. fanout exchange),
  • centrali komunikatów bezpośrednich (ang. direct exchange),
  • centrali komunikatów tematycznych (ang. topic exchange),
  • oraz centrali komunikatów z nagłówkami (ang. headers exchange)