Encyklopedia / O / Odbiorca komunikatu

A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
Y
Z
Ź
Ż
bff1a737-a54e-93c1-7329-fe4a8c8d5440

Jako odbiorcę komunikatu (ang. recipient) rozumiemy aplikację, która pobiera komunikat z kolejki systemu RabbitMQ.

W zależności od tego czy wykorzystujemy świadomie centralę komunikatów by utworzyć kolejkę mówimy o:

  • konsumencie - w przypadku braku zdefiniowanej centrali komunikatu,
  • subskrybencie - w przypadku, gdy centrala komuników została określona, a kolejka jest tworzona na wyłączność odbiorcy komunikatów.