Blog / RattiQue

Oficjalne rozpoczęcie projektu RattiQue w języku polskim

Ipsum
04
Cze
2018

Każdy pomysł zaczyna się od potrzeby. Oto dostrzegamy, iż nam czegoś brakuje w naszym otoczeniu i chcemy wypełnić tą lukę. W przypadku RabbitMQ potrzebą okazało się użycie systemu kolejkowania komunikatów i został wybrany RabbitMQ.

Technologia ta jest rozwijana i wspierana przez firmę Pivotal Software, Inc.. Po przeprowadzeniu pewnych badań powstał 19-stronicowy artykuł w magazynie Programista, aby dostarczyć polskim programistom opracowaną terminologię z obszarów protokołu AMQP 0-9-x i RabbitMQ.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Projekt RattiQue

RattiQue to projekt, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat systemu kolejek RabbitMQ na terenie Europy. Jego początki sięgają roku 2016 i publikacji 19-stronnicowego artykułu na temat RabbitMQ w polskim magazynie Programista, w numerze 2/2016 (45).

Wszelkie pojęcia i terminy z zakresu systemów kolejkowych są pochodzenia angielskiego. Podczas nauki dotyczącej RabbitMQ pierwszym wyzwaniem jest zrozumienie słownictwa stosowanego w kontekście tego pośrednika komunikatów. Ma to bardzo duże znaczenie, gdyż dużo trudniej jest zrozumieć określoną rzecz jeśli nie dysponuje się słownictwem we własnym języku ojczystym.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ