Tutoriale / Przygotowanie środowiska node.js

a1e23d82-fced-37e8-9d95-2f509924d64f

Uruchamianie skryptów JavaScript za pomocą node.js

Zanim zaczniemy pracę z systemem RabbitMQ, warto zrozumieć, jak działa wykonywanie skryptów dla tego środowiska, napisanych w języku JavaScript.

Otóż node.js oprócz tego, że pełni rolę serwera WWW, jest również interpreterem plików .js, podobnie jak np. Bash jest interpreterem skryptów o rozszerzeniu .sh.

Najprostszy program napisany w JavaScript, który możemy uruchomić z pomocą node.js, wygląda następująco:

#!/usr/bin/env node
console.log("Witamy w Świecie Node.js");

Pliki takie mogą być uruchamiane z linii poleceń, co oznacza, że aby uruchomić taki kod JavaScript, wystarczy wpisać:

$ ./witamy.js
Witamy w Świecie Node.js

Oczywiście taki plik musi być wykonywalny, czyli oznaczony literą x przy wyświetlaniu zawartości katalogu za pomocą:

$ ls -al
-rwxr-xr-x 1 tomasz tomasz
396 wrz 21 19:43 witamy.js

Komunikacja node.js z RabbitMQ za pomocą amqplib

Zanim zaczniemy pisać kod programów w języku JavaScript, potrzebujemy zainstalować w katalogu projektu bibliotekę amqplib, udostępniającą interfejs łączący się z serwerem RabbitMQ. Biblioteka ta nie jest dostarczana wraz z kurierem wiadomości, jednak jest polecana przez jego twórców.

Instalacja biblioteki amqplib

Aby ją zainstalować, potrzebujemy stworzyć plik opisujący zależności naszego projektu (package.json) zarządzany przez menadżera pakietów node.js, czyli npm:

{
 "name": "rattique-tutorials-pl-node-js",
 "version": "0.7.0",
 "description": "Tutorial RabbitMQ dla środowiska node.js",
 "email": "tkuter@loculus.pl",
 "dependencies": {
  "amqplib": "^0.4"
 },
 "keywords": [
  "AMQP",
  "AMQP 0-9-1",
  "RabbitMQ",
  "RattiQue",
  "node.js",
  "amqplib"
 ],
 "author": "Tomasz Kuter <tkuter@loculus.pl>",
 "license": "MIT"
}

Posiadając taki plik, wystarczy, że wykonamy polecenie:

$ npm install

a wszelkie zależności zostaną pobrane i zainstalowane w podkatalogu naszego projektu: node_modules.

Kolejnym krokiem będzie już tworzenie pierwszych dwóch programów, nadawcy komunikatów oraz odbiorcy komunikatów, który pobiera dane z kolejki.

Repozytorium z kodem źródłowym

Kod programów omawianych w tym tutorialu znajduje się pod adresem:
https://github.com/RattiQue/tutorials-pl-node.js

Tomasz Kuter

Web Developer z ponad 8-letnim, komercyjnym doświadczeniem w tworzeniu stron i aplikacji internetowych oraz paneli administracyjnych w PHP, JavaScript, HTML i CSS.
Aktualnie zainteresowany architekturą mikroserwisów, które umożliwiają budowanie skalowalnych aplikacji internetowych.